วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายธนภัทร บัวพนัส หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายชัยวัฒน์ จุ้ยเจริญ วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ”จิตอาสารักษ์แม่น้ำคลองเปรมประชากร ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี” ณ โรงเรียนวัดเปรมประขากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำน้ำสาธารณะและลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ