ปัง! ตัง2ต่อ กับมาตราการ SME ปัง! ตังได้คืน อุดหนุนผู้ประกอบการมีโอกาสได้คืนสองต่อ . SME ปัง! ตังได้คืน ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับบริการได้เองเหมือนแพลตฟอร์ม E-Marketplace และมีโอกาสได้คืนสองต่ออย่างไรบ้าง... . - ตังได้คืน ต่อที่ 1 จากการที่ SME พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว จะได้เงินคืนจาก สสว. ร้อยละ 50 – 80 สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท . - ตังได้คืน ต่อที่ 2 คือ หลังจากที่ SME ได้รับการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ แล้วจะได้กำไรกลับมาให้สู่ธุรกิจ __________________________________________ #SME สามารถดูขั้นตอนการสมัคร และยื่นข้อเสนอการพัฒนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1301 , 02 - 0385858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร OSS ทุกจังหวัด *เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการ SME ก็จะได้รับการพัฒนาธุรกิจแบบ ”SME ปัง!ตังได้คืน” * #สสว. #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #BDS #SMEปังตังได้คืน