- กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง โดย เปิดรับคำขอสินเชื่อ สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME (รอบที่ 2) * สำหรับเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคล - วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย - ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา - ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน - ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง Online ได้ ที่ www.thaismefund.com ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โทร : 02-354-3310 Email : smefund.service@gmail.com ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอ่างทอง (SME Bank) 035-625-106 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 035-949-920 ต่อ 102 คุณศรินทิพย์