วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วย นางสาวสุเนตร เทพมังกร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวสุภัสสรา อินทร์สุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายธนภัทร บัวพนัส หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และนางศรีณา หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และกิจการที่มีผลดำเนินการประสบความสำเร็จสูงสุด (Success Case) ณ บริษัท เจริญผล พัฒนา 18 จำกัด ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง