จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ***ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ***ผ่านบัญชี ”โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอ่างทอง” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-0-79910-0 และกรณีเงินสดหรือเช็คธนาคาร สามารถบริจาค/สบทบได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ (การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดอ่างทอง)