คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2564
3

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวสุเนตร เทพมังกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และ เจ้าหน้าที่ทีม CSR โรงงานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อสอบถามปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จากการสอบถามและพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณฯ ดังกล่าว พบว่ายังได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากการประกอบกิจการอยู่ เมื่อมีลมพัดมา แต่กลิ่นเบาบางลง เมื่อเทียบกับระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และพบว่าคนไข้ที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำปาหล่อ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลดลง

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2564
3

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งรับนโยบายและมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีนายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2564
9

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้กับบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT โดยแสกน QR CODE

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02