คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
29.04.2564
7

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในบริเวณรอบนอกอาคารสำนักงานฯ และบริเวณรอบนอกบ้านพักข้าราชการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง และจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลศาลาแดง และอสม. ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าว ตามสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลศาลาแดง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.04.2564
6

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายเดชา พรมวันนา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายธนภัทร บัวพนัส วิศวกรชำนาญการ พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖ จังหวัฒนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงาน บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๒ ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ กรณีปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำเจ้าพระยาตายซึ่งอยู่ใกลับริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบริษัทฯ

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
26.04.2564
3

วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายธนภัทร บัวพนัส วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี มีประชาชนประกอบกิจการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทิ้งจากการประกอบการโรงงานของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณกระชังเลี้ยงปลา แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02