คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.10.2565
0

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - ณ วัดอ่างทองวรวิหาร ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ***ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ***ผ่านบัญชี ”โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดอ่างทอง” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 118-0-79910-0 และกรณีเงินสดหรือเช็คธนาคาร สามารถบริจาค/สบทบได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ (การเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดอ่างทอง)

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.08.2565
15

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วย นางสาวสุเนตร เทพมังกร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวสุภัสสรา อินทร์สุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายธนภัทร บัวพนัส หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และนางศรีณา หอมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และกิจการที่มีผลดำเนินการประสบความสำเร็จสูงสุด (Success Case) ณ บริษัท เจริญผล พัฒนา 18 จำกัด ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02