คุณกำลังมองหาอะไร?


แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 22/2 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-949920 ต่อ 101 อสจ. 102 ก.นผ. (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 103 ก.รอ. 104 ก.สอ. 105 ก.นผ. (หัวหน้ากลุ่มและการเงิน) หรือ 035-611978
โทรสาร : 035-612428
อีเมล : saraban_angthong@industry.go.th