ยุทธศาสตร์
 

ประเด็นการพัฒนา

1.การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

2.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2566-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ปี 2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (ปี 2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 211KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย