คุณกำลังมองหาอะไร?


ยุทธศาสตร์
 

ประเด็นการพัฒนา

1.การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

2.การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี 2566-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ปี 2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (ปี 2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2561 - 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 211KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย